Jakie są wymagania UCLA GPA? - CollegeRanker (2023)

Gotowy do rozpoczęcia podróży?


UCLA to jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, przyciągający co roku tysiące kandydatów. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o przyjęciu studenta na UCLA jest jegośrednia ocen. Jaki jest więc minimalny GPA wymagany, aby dostać się na UCLA?

Według oficjalnej strony internetowej UCLA Undergraduate Admission, student musi mieć minimalny GPA 3.0 (nieważony), aby mógł zostać przyjęty. Jest to jednak tylko minimalne wymaganie, a studenci z wyższymi GPA mają większe szanse na przyjęcie. UCLA bierze pod uwagę szereg czynników, w tym wyniki w nauce,zajęcia dodatkowe, osobiste osiągnięcia i nie tylko.

Co to jest UCLA?

UCLA (University of California, Los Angeles) to publiczny uniwersytet badawczy zlokalizowany w dzielnicy Westwood w Los Angeles w Kalifornii. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i jest znany ze swojej doskonałości akademickiej, wkładu w badania i zróżnicowanej społeczności studentów.

UCLA została założona w 1919 roku i od tego czasu stała się jednym z największych uniwersytetów w systemie University of California, z ponad 45 000 zapisanych studentów. Oferuje ponad 125 kierunków licencjackich i ponad 150 programów magisterskich, w tym prawo, medycynę i biznes.

UCLA jest również znany ze swoich silnych programów sportowych, a jego drużyny rywalizują w konferencji Pac-12. Uczelnia zdobyła 118 drużynowych mistrzostw NCAA, najwięcej ze wszystkich uczelni w kraju.

UCLA jest konsekwentnie uznawany za jeden z najlepszych uniwersytetów publicznych w Stanach Zjednoczonych. Według US News & World Report zajmuje obecnie 1. miejsce wśród uniwersytetów publicznych w kraju i 20. ogólnie.

Ogólnie rzecz biorąc, UCLA jest bardzo szanowaną instytucją, która przyciąga najlepszych studentów i wykładowców z całego świata. Jego zaangażowanie w doskonałość akademicką, badania i różnorodność sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla wielu studentów poszukujących światowej klasy edukacji. Źródła: –UCLA O nasAmerykańskie wiadomości i raport światowy - UCLA

Dlaczego GPA jest ważny dla UCLA?

Jeśli chodzi o University of California, Los Angeles (UCLA), GPA jest kluczowym czynnikiem w procesie rekrutacji. Urzędnicy ds. rekrutacji na UCLA stosują holistyczne podejście do oceny kandydatów, co oznacza, że ​​podejmując decyzje, biorą pod uwagę różne czynniki. Jednak GPA jest jednym z najważniejszych czynników, które biorą pod uwagę.

Według strony internetowej UCLA Undergraduate Admission kandydaci powinni przedstawić profil akademicki znacznie silniejszy niż jakiekolwiek minimalne wymagania wstępne na UC. Oznacza to, że samo spełnienie minimalnych wymagań GPA nie wystarczy, aby zagwarantować przyjęcie na UCLA. W rzeczywistości średni GPA przyjętych studentów jest znacznie wyższy niż minimalne wymagania.

W cyklu rekrutacji 2023 średni GPA przyjętych studentów wyniósł 3,89. Oznacza to, że studenci, którzy chcą być konkurencyjni w procesie rekrutacji, powinni dążyć do GPA wyższego niż minimalne wymagania. Należy zauważyć, że jest to średnia, a niektórzy przyjęci studenci mogli mieć niższe GPA, podczas gdy inni mieli wyższe GPA.

Dlaczego więc GPA jest tak ważny dla UCLA? Jednym z powodów jest to, że jest to dobry wskaźnik zdolności i potencjału akademickiego ucznia. Urzędnicy ds. Rekrutacji chcą zobaczyć, czy studenci stawiali sobie wyzwania akademickie i dobrze radzili sobie na zajęciach. Ponadto GPA służy jako punkt odniesienia do porównywania uczniów z różnych szkół i regionów.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż GPA nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przez UCLA w procesie rekrutacji, jest on kluczowy. Studenci, którzy chcą być konkurencyjni w procesie rekrutacji, powinni dążyć do uzyskania GPA wyższego niż minimalne wymagania i powinni starać się stawiać sobie wyzwania akademickie. Źródła:

Wymagania UCLA GPA dla studentów pierwszego roku

Minimalne wymagania GPA

UCLA ma minimalne wymagania GPA dla kandydatów na pierwszy rok. Minimalny wymóg GPA to 3.0. Jest to jednak wymóg minimalny i nie gwarantuje przyjęcia. Należy zauważyć, że średni GPA przyjętych studentów jest znacznie wyższy niż minimalne wymagania.

Ważony kontra nieważony GPA

UCLA bierze pod uwagę zarówno ważone, jak i nieważone GPA podczas oceny kandydatów na pierwszy rok. Ważone GPA są obliczane poprzez nadanie dodatkowej wagi wyróżnieniom i klasom AP. Nieważone GPA są obliczane na podstawie wszystkich zajęć, niezależnie od ich poziomu trudności.

Należy zauważyć, że UCLA oblicza GPA na podstawie kursów ukończonych w klasach 10 i 11. Wszystkie zatwierdzone przez UC kursy z wyróżnieniem, w tym AP, IB, szkolne wyróżnienia i zbywalne kursy uniwersyteckie, otrzymują dodatkowy punkt oceny, jeśli ocena C lub wyższy jest zdobyty.

Zakres GPA dla zaakceptowanych studentów

Według strony internetowej UC Admissions zakres GPA w szkole średniej dla średnich 25% -75% przyjętych studentów pierwszego roku na UCLA wynosi 4.18 - 4.32. Oznacza to, że 25% przyjętych studentów miało GPA poniżej 4,18, a 25% miało GPA powyżej 4,32. Średni GPA przyjętych studentów wynosi zazwyczaj około 4.18 lub więcej.

Należy zauważyć, że GPA nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę w procesie rekrutacji. Podczas oceny kandydatów UCLA bierze również pod uwagę takie czynniki, jak zajęcia pozalekcyjne, wyniki testów i osobiste eseje. Źródła: –Wstęp na studia licencjackie UCLA - wymagania dla studentów pierwszego rokuWstęp na studia licencjackie UCLA - profil studenta pierwszego rokuRekrutacja UC - Podsumowanie przyjęć dla studentów pierwszego roku

Wymagania UCLA GPA dla studentów przeniesionych

Minimalne wymagania GPA

UCLA ma ścisłe minimalne wymagania GPA dla studentów transferowych. Minimalny wymagany GPA to 3.2, który należy zdobyć na kursach zbywalnych. Oznacza to, że studenci muszą ukończyć co najmniej 60 jednostek semestralnych lub 90 jednostek ćwiartkowych zajęć zbywalnych do końca semestru wiosennego przed jesiennym kwartałem rejestracji.

Zakres GPA dla zaakceptowanych studentów

Chociaż minimalny wymagany GPA to 3.2, należy zauważyć, że średni GPA studentów przeniesionych przyjętych na UCLA jest znacznie wyższy. Średnio studenci przeniesieni przyjęci na UCLA mają GPA co najmniej 3,5.

Wymagania GPA dla określonych kierunków

Niektóre kierunki na UCLA mają wyższe wymagania GPA niż ogólne minimalne wymaganie 3.2. Na przykład Henry Samueli School of Engineering and Applied Science wymaga, aby studenci przeniesieni mieli minimalny GPA 3,5 na wszystkich głównych kursach przygotowawczych. Podobnie School of Nursing wymaga minimalnego GPA 3.0 na wszystkich kursach wstępnych. Ważne jest, aby studenci przeniesieni zbadali szczegółowe wymagania GPA dla zamierzonego kierunku studiów przed złożeniem wniosku na UCLA.

Należy zauważyć, że spełnienie minimalnych wymagań GPA nie gwarantuje przyjęcia na UCLA. Studenci przeniesieni muszą również spełnić wymagane wymagania dotyczące kursu i wykazać się doskonałością akademicką w swoich zajęciach.

Źródło:Wstęp na studia licencjackie UCLA

Jak poprawić swój GPA dla UCLA

Dostanie się na UCLA jest wysoce konkurencyjne, a wysoki GPA jest istotnym czynnikiem w procesie rekrutacji. Jeśli chcesz poprawić swój GPA dla UCLA, dostępnych jest wiele zasobów i strategii, które pomogą Ci odnieść sukces.

Wskazówki dotyczące zwiększania GPA

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zwiększyć swój GPA:

 • Uczęszczaj na wszystkie zajęcia i rób szczegółowe notatki.
 • Uczestnicz w dyskusjach klasowych i zadawaj pytania.
 • Spotkaj się ze swoimi profesorami w godzinach pracy, aby wyjaśnić wszelkie niejasności i uzyskać informacje zwrotne na temat swojej pracy.
 • Użyj terminarza lub kalendarza, aby śledzić ważne rzeczyterminyi zadania.
 • Utwórz grupę analityczną z kolegami z klasy, aby przejrzeć materiał i omówić trudne koncepcje.
 • Skorzystaj z korepetycji i usług wsparcia akademickiego oferowanych przez UCLA.
 • Rozwijaj skuteczne nawyki związane z nauką, takie jak dzielenie sesji nauki na łatwe do opanowania części i robienie przerw, aby uniknąć wypalenia.
 • Zachowaj porządek i utrzymuj miejsce do nauki w czystości i bez rozpraszania uwagi.

Zasoby wsparcia akademickiego

UCLA oferuje różnorodne zasoby, które pomagają uczniom poprawić wyniki w nauce:

RatunekOpis
Program awansu akademickiego (AAP)AAP zapewnia wsparcie akademickie, doradztwo i mentoring studentom z historycznie zaniedbanych środowisk.
Centrum edukacyjne UCLACentrum edukacyjne oferuje korepetycje, warsztaty i coaching akademicki, aby pomóc uczniom poprawić ich umiejętności i wyniki w nauce.
Biuro Rozwoju Instruktażowego (OID)OID zapewnia wsparcie wykładowców i zasoby, aby pomóc instruktorom poprawić ich nauczanie i poprawić naukę uczniów.
Biblioteka UCLABiblioteka oferuje pomoc w badaniach, warsztaty i dostęp do zasobów internetowych, aby wspierać naukę i badania studentów.

Korzystając z tych zasobów i postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz poprawić swój GPA i zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do UCLA.

WięcejWstęp do college'uZasoby:

 • Jakie są wymagania USC GPA?
 • Jakie są wymagania GPA NYU?
 • Jakie są wymagania LSU GPA?
 • Jakie są wymagania GPA stanu Penn?
 • Jakie są wymagania MIT GPA?

Gotowy do rozpoczęcia podróży?

What Are UCLA GPA Requirements? - CollegeRanker (1)O autorze:Arnolda Reyesajest wykwalifikowanym analitykiem danych z pasją do wykorzystywania danych do osiągania sukcesów biznesowych. Urodzony i wychowany w Mexico City, teraz nazywa San Diego swoim domem i jest dumny z bycia częścią tętniącej życiem społeczności technologicznej w Południowej Kalifornii. Arnoldo studiował na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gdzie uzyskał dyplom z Data Science and Analytics.

FAQs

What GPA is needed for UCLA? ›

GPA and test scores of middle 25%-75% students
High School GPA4.18 - 4.32
ACT Composite Score29 - 32
ACT English Language Arts30 - 35
SAT Evidence Based Reading & Writing670 - 760
2 more rows

Can I get into UCLA with a 3.5 GPA? ›

California applicants must earn at least a 3.0 GPA and nonresidents must earn a minimum 3.4 GPA in all A-G or college-preparatory courses to meet this requirement.

What is the lowest GPA UCLA has accepted? ›

UCLA requires a minimum 3.0 GPA

It is not enough to simply fill out a UCLA application. Because UCLA is part of the rigorous UC system, the UCLA GPA requirements are dictated by the whole UC system. In order to get into any UC school, students must earn at least a 3.0 GPA and may not have any grades below a “C”.

What is the average college GPA at UCLA? ›

Average GPA: 3.9

The average GPA at UCLA is 3.9. This makes UCLA Extremely Competitive for GPAs.

Can I transfer to UCLA with a 3.7 GPA? ›

Admission Considerations and Requirements

The average GPA of admitted transfer students is above 3.5 and admitted students have completed most or all major prep courses. We give highest priority to applicants from California community colleges and other UC campuses.

Does UCLA accept 3.75 GPA? ›

Is your high school GPA good enough for UCLA? The average high school GPA for admitted students at UCLA is 3.89 on a 4.0 scale. (You can calculate your high school a GPA here.) This is a very competitive GPA, and UCLA is clearly accepting students at the top of their high school class.

Is it harder to get into Harvard or UCLA? ›

Though UCLA does have a low acceptance rate, the acceptance rate for Harvard is 5%, being much lower than UCLA. So even though UCLA is hard to get into, it is still not at the level of difficulty that Harvard is.

Is a 3.4 GPA good in college? ›

A 3.4 GPA is a strong GPA, but it may not guarantee admission to highly selective colleges. Admissions committees consider many factors when making their decisions, including GPA, test scores, extracurricular activities, recommendations, and essays.

Is a 3.5 GPA impressive? ›

Most commonly, students graduate cum laude (Latin for "with praise") when they earn a 3.5-3.7 GPA, magna cum laude ("with great praise") when they earn a 3.7-3.9 GPA, and summa cum laude ("with highest praise") when they earn a 3.9 GPA or higher.

Does UCLA care about GPA? ›

Academic History

At a minimum, you must earn a 3.0 GPA or better (3.4 for nonresidents) in all college preparatory courses. No grades can be lower than a C.

Can you get into UCLA with a bad GPA? ›

You might find yourself asking – “What GPA do you need to get into UCLA?” UCLA candidates must additionally meet the UCLA GPA requirements for admission in-state. Students must have a 3.0 GPA or higher, while out-of-state students must have a 3.4 GPA or greater.

What is the lowest best GPA? ›

Unofficially, 2.0 is the lowest GPA accepted into a standard college, so while there's a chance that college admission is possible, it's not likely at more than a few institutions.

Is it harder to get into UCLA or Berkeley? ›

About the same number of high school seniors from the nine-county area applied to UCLA as Berkeley in 2022 — roughly 23,000 of them. And while it was harder to get into UCLA, Berkeley's 59% enrollment rate — the share of admitted students who enroll in the fall — was slightly higher than UCLA's (51%).

What GPA does Harvard accept? ›

The GPA requirements for Harvard University are between 3.9 to 4.1. You will need an incredibly high GPA and will likely be graduating at the top of their class in order to get into Harvard University.

What kind of students does UCLA look for? ›

We value leadership ability, character, motivation, tenacity, initiative, originality, creativity, intellectual independence, responsibility, insight, maturity, and demonstrated concern for others and for the community. Traditional measures of academic achievement may not capture these qualities.

Can I go Ivy League with 3.7 GPA? ›

Yes, you can get into an Ivy League with a 3.7 GPA. Though, the lower your grade, the less your chances of getting into an Ivy League, but with a strong personal statement and a properly packaged application, you can get in with a grade even less than 3.7 GPA.

What is a 3.7 GPA What colleges accept a 3.7 GPA? ›

Earning a 3.7 GPA indicates consistent academic achievement and means you can apply to just about any school with a good chance of being accepted (except for the Ivy League schools, but that's because there are no circumstances of guaranteed admission at Ivies).

How hard is it to get into UCLA? ›

UCLA is a pretty competitive school, accepting only 9 out of every 100 freshman students that apply. For this reason, a perfect GPA will get you accepted; getting into UCLA requires profile differentiation and hard work. Thousands of candidates apply every year.

Is a 3.75 GPA good for Ivy? ›

However, for college applicants, the average GPA is more likely between 3.5 and 4.0. If you're aiming for a top university such as one in the Ivy League, Stanford, MIT, or others of the same caliber, a 4.0 GPA — or close to it — is expected.

Is a 3.75 GPA good or bad? ›

yes, a 3.75 unweighted GPA is an excellent GPA, especially as the cumulative total over four years, as it shows consistency in the quality of work and/or effort. However, colleges and scholarship givers don't only go by GPA in deciding whether or not to accept students.

What is a 3.75 GPA equivalent to? ›

Most Common Grading Scale:
A90 - 100Grade Points: 4
A-85 - 89Grade Points: 3.75
B+80 - 84Grade Points: 3.50
B75 - 79Grade Points: 3
B-70 - 74Grade Points: 2.75
13 more rows

What's the easiest major to get into UCLA? ›

10 Easiest Majors to Transfer into UCLA
MAJORADMIT RATE
1.African American Studies55%
2.Asian Humanities63%
3.Gender Studies59%
4.Pre-European Studies67%
6 more rows
Jan 19, 2017

What is the hardest major to get into UCLA? ›

At UCLA (overall acceptance rate of 14%), history majors have a whopping 52% acceptance rate, art history has a 40% acceptance rate, political science is 40%, sociology is 40%, and anthropology is 44%.

What is the #1 major at UCLA? ›

The most popular majors at University of California, Los Angeles include: Social Sciences; Biological and Biomedical Sciences; Psychology; Engineering; Mathematics and Statistics; Multi/Interdisciplinary Studies; Visual and Performing Arts; Computer and Information Sciences and Support Services; and English Language ...

Is a 2.79 GPA good in college? ›

The national average GPA is 3.0 which means a 2.7 is below average, and so you may have to work harder to catch up.

Will one C affect college? ›

While receiving a “C” will impact your GPA, it will certainly not ruin it. That “C” won't ruin your chances of getting into college either.

Is GPA on a 5.0 scale? ›

5.0 GPA Scale– A 5.0 GPA scale ranges from 0 to 5.0 and is called a weighted scale. This GPA scale is preferable for evaluating your academic performance. Their rating scale is different from what we're used to, ranging from 0 to 5.

Are you smart if you have a 3.5 GPA? ›

A 3.5 GPA is equal to a 90% average. Many employers and graduate programs use a 3.5 GPA as the benchmark. However, outside of the top 10 graduate schools, the average GPA for law, medical, and business graduate school are as much as 0.74 below 3.5.

How smart is a 3.5 GPA? ›

The national average GPA for high school graduates is 3.0, and many colleges and universities consider a 3.0 the competitive benchmark. A 3.5 GPA exceeds that number and matches the benchmark several more selective colleges use.

Is it hard to get a 3.7 GPA in college? ›

A 3.7 GPA is equivalent to 92% or an A- letter grade. The national average GPA is 3.0 which means a 3.7 is well above average. A 3.7 GPA can be hard to raise as it's already so high, but if you're really determined you can make it happen.

Does UCLA look at grades? ›

All GPAs are calculated from courses completed in grades 10 and 11. The fully weighted GPA includes an extra grade point for all UC-approved honors courses (which include AP, IB, school-based honors and transferable college courses) in which a grade of C or higher is earned. The maximum value possible is 5.00.

Why is UCLA so popular? ›

Now, you might ask “Why is UCLA so prestigious?” UCLA has ties to people who have won the highest accolades in the world, including five Turing Award winners and 27 Nobel Prize winners. Together with UC Berkeley, UCLA is ranked as the 20th best university in the country by U.S. News & World Report.

What GPA is needed for UC Berkeley? ›

Although there is no minimum GPA requirement for applying to the major, the most successful applicants have a prerequisite GPA above 2.75.

What are failing grades at UCLA? ›

A grade of C or better is required to earn a Passed; a C- or below will earn a Not Passed grade. A grade of C- may satisfy many requirements (e.g., General Education, elective) but a Not Passed grade will not earn any credit or satisfy requirements.

What is the lowest GPA USC will accept? ›

You should also have a 3.79 GPA or higher. If your GPA is lower than this, you need to compensate with a higher SAT/ACT score. For a school as selective as USC, you'll also need to impress them with the rest of your application.

What was the lowest GPA accepted to Harvard? ›

To get to Harvard your GPA has to be at least a 4.0 and even then if you get in your lucky but they require at least a 4.18 GPA only .

Do you need a 4.0 GPA for UCLA? ›

You might find yourself asking – “What GPA do you need to get into UCLA?” UCLA candidates must additionally meet the UCLA GPA requirements for admission in-state. Students must have a 3.0 GPA or higher, while out-of-state students must have a 3.4 GPA or greater.

Is a 4.27 GPA good? ›

This is a very good GPA, and it should give you a strong chance of admission at most colleges. 99.36% of schools have an average GPA below a 4.2. You can apply to colleges and have a good shot at getting admitted.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 01/12/2023

Views: 6165

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.